โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

หมู่ที่  1  บ้านหนองช้างแล่น ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 149131
อนุบาล 21010201
อนุบาล 3103131
รวม อนุบาล2422483
ประถมศึกษาปีที่ 128101
ประถมศึกษาปีที่ 2811191
ประถมศึกษาปีที่ 31511261
ประถมศึกษาปีที่ 41110211
ประถมศึกษาปีที่ 583111
ประถมศึกษาปีที่ 61013231
รวมประถม54561106
รวมทั้งหมด78781569

บทความล่าสุด