โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

หมู่ที่  1  บ้านหนองช้างแล่น ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

ต้องขอกราบขอบพระคุณ พระ​สมุห์​จ​รัญ​ หิริธมฺโม

ในนามโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ต้องขอกราบขอบพระคุณ พระ​สมุห์​จ​รัญ​ หิริธมฺโม เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม คณะสงฆ์ทุกรูป ที่ได้ร่วมสนับสนุนนมให้นักเรียนดื่ม ทางโรงเรียนกราบขอบพระคุณในความเมตตาในครั้งนี้

บทความล่าสุด