โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

หมู่ที่  1  บ้านหนองช้างแล่น ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

ท่อเหล็ก ศึกษาข้อมูลความลึกลับของภูเขากงกาอายุ 150,000 ปีที่แล้ว

ท่อเหล็ก

ท่อเหล็ก ในรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในยุคแรกๆ ของลุ่มน้ำไคดัม สิ่งที่ปรากฏไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในเวลานั้น ยังคงอยู่ในสภาพแวดล้อมกึ่งเขตร้อน และภูมิประเทศโดยรอบยังไม่ก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ กระแสน้ำอุ่นในบริเวณโดยรอบ ทำให้ลุ่มน้ำไคดัมมีฝนตกเพียงพอ และพืชสามารถเติบโตได้ในปริมาณมาก ต่อมาในกิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งของแผ่นเปลือกโลก

เทือกเขาหิมาลัยยังคงเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำอุ่นก็ถูกปิดกั้น บริเวณไคดัมเริ่มแห้งและเย็น และทะเลสาบดั้งเดิมก็ค่อยๆ แห้งเหือด การก่อตัวของที่ราบสูงชิงไห่ ทิเบต หลังจากต้นไม้ตายพวกมันจะถูกฝังลึกลงไปในดิน หลังจากการออกซิเดชันและการลดลงเป็นเวลานานจะทำให้ต้นไม้จะหายไป หากสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นที่นี่

ความลึกลับภูเขากงกาสามารถอธิบายได้ว่า ทำไมที่นี่จึงมีท่อเหล็กจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ด้วยความคืบหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปของการตรวจสอบองค์ประกอบของต้นไม้ ไม่เพียงง่ายเหมือนสารประกอบซิลิไซด์ และธาตุเหล็กที่พบเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์องค์ประกอบ 8 เปอร์เซ็นต์ ได้ไม่เต็มที่อีกด้วย อีกทั้งหลังจากสำรวจตัวอย่างสิ่งแวดล้อมรอบท่อเหล็กแล้ว

ผลการวิเคราะห์หินของท่อเหล็กใกล้กับผนังหินบ่งชี้ว่า อายุของผนังหินท่อเหล็กนั้นก่อตัวขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อน เมื่อท่อเหล็กปรากฏขึ้น จากผลการทดสอบการสลายตัวของคาร์บอน 14 ในท่อเหล็กมีอยู่เมื่อ 150,000 ปีก่อนเท่านั้น และถ้าเราอนุมานจากปรากฏการณ์การเรียงตัวของต้นไม้ อายุของกำแพงหิน และท่อเหล็กก็ควรจะเท่ากัน

ความแตกต่างของ 1 ล้านปีก็ได้ทำให้เกิดความลึกลับบน ท่อเหล็ก แต่ตอนนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และได้รับการตั้งชื่อโดยตรงว่า ซากปรักหักพังของมนุษย์ต่างดาว เพราะนอกจากท่อเหล็กบนภูเขาแล้ว ยังมีท่อเหล็กรอบๆ ทะเลสาบของภูเขากงกาที่คล้ายกับภายในของภูเขา นอกจากนี้ หินที่อยู่ริมทะเลสาบยังมีรูปทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกัน

ความคล้ายกับวัสดุก่อสร้าง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่ทะเลทรายรอบๆ พื้นที่ภูเขากงกายังคงมีภาพวาดขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบสมมาตรทฤษฎีที่ว่า ภูเขากงกาเป็นสถานที่ของมนุษย์ต่างดาว ดูเหมือนจะได้รับการยอมรับจากผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับตอนนี้ หลังจากไขความลึกลับในอดีตแล้ว ก็มีปัญหาใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซากปรักหักพังของภูเขากงกาจะมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลในอนาคตอย่างแน่นอน ในยุคปัจจุบัน เรามักถามอยู่เสมอว่า เราเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่มีสติปัญญาในจักรวาลนี้จริงหรือ เอกภพที่นักดาราศาสตร์สำรวจพบมีระยะ 93 พันล้านปีแสง

กาแล็กซีจำนวนนับไม่ถ้วนทำให้เราสงสัยในโลกที่เราอาศัยอยู่ เช่นเดียวกับทฤษฎีศูนย์กลางโลกก่อนหน้านี้ ทุกสิ่งเป็นไปได้ก่อนที่จะมีการค้นพบ ข้อจำกัดของอารยธรรมมนุษย์ คือเรามักจะคิดถึงโลกที่เราไม่รู้จักด้วยความคิด และสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติของเรา ปฏิทรรศน์ของแฟร์มีเคยชี้ให้เห็นว่า เราอาศัยอยู่ในโลกใบใหญ่

กาแล็กซีจำนวนนับไม่ถ้วน ได้สร้างจักรวาลนี้ขึ้นมา หากคุณพิจารณาจากมุมมองของจักรวาล น่าจะมีอารยธรรมมากกว่านี้ในโลกนี้ และกาแล็กซีอีกมากมายที่เหนือกว่าอารยธรรมของโลก แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง พวกมันยังไม่ถูกค้นพบจนกระทั่งทุกวันนี้ นอกจากนี้ การก่อตัวของระบบสุริยะที่เราอาศัยอยู่นั้นใช้เวลาเพียง 2-3 พันล้านปี

ท่อเหล็ก

เมื่อเทียบกับหมื่นล้านปีในเอกภพ อารยธรรมต่างๆ น่าจะมีมากกว่านี้ แต่จนถึงตอนนี้ เรายังไม่ได้ค้นพบอารยธรรมต่างดาวเลย ถ้ามนุษย์เป็นอารยธรรมแรกในจักรวาล ความขัดแย้งนี้จะเอาชนะตนเองได้เพราะเราไม่ได้ออกไป ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะค้นหาอารยธรรมอื่น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง อารยธรรมอื่นอยู่ไกลจากเราเกินไป

สิ่งรบกวนมากมายในจักรวาล ซึ่งทำให้อารยธรรมต่างๆ ติดต่อกันได้ยาก และพวกมันอาจหายไปในจักรวาลโดยตรงด้วยซ้ำ หรือเราอยู่ในระบบกรองใหญ่ ตามทฤษฎีระบบกรองใหญ่ การพัฒนาอารยธรรมจะถูกจำกัดในระดับหนึ่งอาจมาจากระดับกายภาพ เช่น พลังงาน ความอุดมสมบูรณ์ เทคโนโลยีหรือวัฒนธรรม ข้อจำกัดทำให้อารยธรรมไม่สามารถแสวงหาโลกอื่นได้

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด มนุษย์หรืออารยธรรมต่างดาวอาจตกอยู่ในสถานะนี้ ส่งผลให้ไม่สามารถสื่อสารได้ บางทีอารยธรรมของเราอาจธรรมดาเกินไป ล้าหลังกว่าเทคโนโลยีของอารยธรรมนอกโลกมาก แม้ว่าเราจะจับสัญญาณที่อ่อน เราก็ไม่สามารถตรวจจับได้ เทคโนโลยีของมนุษย์ก็เหมือนกับมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่อยู่ต่อหน้าอารยธรรมระดับสูงเหล่านี้

ทำให้พวกเขาสื่อสารกับเราได้ยาก ข้อเสนอของปฏิทรรศน์ของแฟร์มีทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้น ตระหนักว่าปัจจุบันมนุษย์อยู่เพียงลำพังในจักรวาล และนักวิทยาศาสตร์ยังคงแสวงหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผล เพื่อยืนยันข้อความนี้ แม้ว่าจะมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับซากปรักหักพังภูเขากงกา แต่บุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถพูดได้อย่างแน่ชัดว่า นี่คือซากปรักหักพังของมนุษย์ต่างดาว

ชื่อเรื่องคือการพัฒนาการท่องเที่ยวและการก่อสร้าง และเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น บทส่งท้าย จากการสังเกตและการวิจัยเชิงทฤษฎีมากขึ้นเรื่อยๆ เราค่อยๆ ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ระดับเทคโนโลยีของมนุษย์นั้นล้าหลังกว่าการพัฒนาที่จินตนาการไว้มาก หลายครั้งเราไม่สามารถให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์บางอย่างได้

แต่มันไม่ได้บั่นทอนศรัทธาของเรา ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสมมุติฐานแบบใดก็ตาม ณ วันนี้ ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแน่ชัด ที่สามารถแสดงถึงการมีอยู่ของอารยธรรมต่างดาวได้ ซากปรักหักพังของภูเขากงกาก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น และยังมีสิ่งมีชีวิตที่อธิบายไม่ได้อีกมากมายในหลายแห่งบนโลก ในอนาคตอันใกล้นี้ เชื่อว่าจะมีคำตอบที่สามารถชี้ให้เราเห็นหนทางในการพิสูจน์ทั้งหมดนี้ได้

บทความที่น่าสนใจ : เอกภพ ข้อมูลทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์การเลื่อนไปทางแดง

บทความล่าสุด