โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

หมู่ที่  1  บ้านหนองช้างแล่น ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

รับโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

28 มกราคม 2565 นายธีระยุทธ ปานสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม รับโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่น ระดับเพชร (ยั่งยืน) ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลาง จังหวัดตรัง

บทความล่าสุด