โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

หมู่ที่  1  บ้านหนองช้างแล่น ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

ได้ร่วมบริจาคพัดลม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ และนักเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณ พระสมุห์จรัญ หิริธมฺโม เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามและเจ้าภาพงานศพที่ได้ร่วมบริจาคพัดลมจำนวน 3ตัวให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในครั้งนี้…..

บทความล่าสุด